Ansattoversikt


Helse og omsorg - NGLMS

Ansatte i avdelingen NGLMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
Virksomhetsleder - NGLMS og hjemmebaserte tjenester 416 30 304
Arild Kongsrud
Avdelingsleder - sengeavdeling NGLMS og avdeling for dialyse 907 29 412
Elisabeth Rudi
Radiograf 988 62 802
Sigrun Sigstadstø
Avdelingsleder - regional legevakt 926 17 627
Ingunn Sletten