Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstider 09:00 - 14:00 61 70 07 00
Servicetorg
Rådmann 959 19 271
Kaija Eide Drønen
Økonomisjef 907 37 367
Elin Fjeldberg
Kommunalsjef 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Prosjektleder 415 37 293 415 37 293
Solveig Nymoen
Kommunalsjef 920 44 784
Iren Ramsøy
Virksomhetsleder 907 61 820 907 61 820
Solveig Rindhølen
Næringssjef 905 51 701 905 51 701
Torfinn Stenersen

Arbeidsgiverkontrollen

Ansatte i avdelingen Arbeidsgiverkontrollen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder arbeidsgiverkontrollen 416 67 821

Arkiv

Ansatte i avdelingen Arkiv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 901 57 046
Inger Lise Dokken
Sekretær 954 23 189
Gro Anita G. Tullut

Barnehage - Heggelund og Sandbu barnehage

Ansatte i avdelingen Heggelund og Sandbu barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
941 59 303
Pedagogisk leder
61 23 04 05
Virksomhetsleder 900 15 265
Mona Grethe Hosarøygard
Pedagogisk leder
Miljøterapeut
Pedagogisk leder
902 11 892
Pedagogisk leder

Barnehage - Heidal barnehage

Ansatte i avdelingen Heidal barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Hovednummer 904 16 555 911 27 940
Førskolelærer
Virksomhetsleder 958 80 389 958 80 389
Oddny Løkken Sanden
Pedagogisk leder

Barnehage - Ottbragden barnehage

Ansatte i avdelingen Ottbragden barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 976 05 714 976 05 714
Reidun Aasgaard
Hovednummer 901 05 582 902 40 431
Ottbragden Barnehage
Mobil for de minste 902 40 431
Mobil for de største 901 05 582
Barnevernspedagog
Koordinator for sysselsetting/kvalifisering 908 42 909
Gro Lillesæter

Barnehage - Sel barnehage

Ansatte i avdelingen Sel barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor 414 99 606
Virksomhetsleder 984 21 683 984 21 683
Irene Fossøy
Pedagogisk Leder
Pedagogisk Leder

Barnehage - Selsverket barnehage

Ansatte i avdelingen Selsverket barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 950 97 930
950 97 840
Virksomhetsleder 950 23 527
Hilde Bjørklund

Barneverntjenesten for Sel , Lom, Skjåk og Vågå

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten for Sel , Lom, Skjåk og Vågå
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernskonsulent 415 42 791
Saksbehandler - barneverntjnesten 952 03 062
Saksbehandler 952 03 062
Fagleder - barneverntjenesten 959 24 186
Fagleder 959 24 186
Barnevernkonsulent 904 78 924
Saksbehandler - barneverntjenesten 904 78 924
Saksbehandler 907 87 916
Saksbehandler 477 01 196
Saksbehandler - barneverntjenesten 477 01 196
Virksomhetsleder 415 37 287 415 37 287
Kristin Kalbakk
Miljøarbeider - barneverntjenesten 416 89 972
Miljøarbeider 416 89 972
Saksbehandler 915 23 757
Saksbehandler - berneverntjenesten 915 23 757
Barnevernskonsulent 912 45 433 912 45 433
Barnevernskonsulent 477 16 032
Barnevernkonsulent 910 08 072 910 08 072
Marit Løkken Sanden
Saksbehandler - barneverntjenesten 480 75 924
Saksbehandler 480 75 924
Saksbehandler 918 58 377
Saksbehandler - barneverntjenesten 918 58 377
Fagkonsulent

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert virksomhetsleder - Kultur og service - Biblioteksjef 913 53 064 482 84 852
Hovedfilial Otta 911 76 884
Filial Nord-Sel
Styrer
Styrer - Heidal filial
Biblotekar
Sekretær

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpsleder 470 24 500

Fjellskolen

Ansatte i avdelingen Fjellskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt

Fjellstyret/fjelloppsyn

Ansatte i avdelingen Fjellstyret/fjelloppsyn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fjelloppsyn 412 38 073
Fjelloppsyn 994 22 578

Flyktningtjeneste

Ansatte i avdelingen Flyktningtjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 412 87 037 412 87 037
Lars Blekastad
Flyktningkonsulent 412 77 375 412 77 375
Solveig Kristiansen

Frivilligsentralen

Ansatte i avdelingen Frivilligsentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder
Bjørn Randen

Helse og omsorg - Aktivitetssenteret

Ansatte i avdelingen Aktivitetssenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gruppeleder
Vedsentralen

Helse og omsorg - Ergoterapi/fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi/fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalrådgiver 468 39 231 468 39 231
Therese Holshagen Hansen
Hovednummer ergo- og fysioterapitjenesten 911 35 158
Rehabilitering Kontor
Fysioterapeut 415 37 286
Thale Lindstad
Fysioterapeut 941 61 499
Britt Sagflaten
Ergoterapeut 948 23 435
Mona Lisa Skomakerstuen
Ergoterapeut 950 40 552
Britt Slettmoen
Fagleder fysioterapitjenesten 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen

Helse og omsorg - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 993 08 930
Gry Hege Killi Hagberg
Miljøterapaut 412 06 481
Berit Rosten Haugstulen
Hovednummer 974 81 138
Helsesykepleier 918 51 982
Helsesykepleier
Faglig ansvarlig 480 53 512 480 53 512
Jordmor 415 37 281
Mariann Søberg
Fagleder fysioterapitjenesten 922 20 278
Anne Kjersti Sørhaugen
Fysioterapeut
Merkantil
Tone Svarverbakken
Helsesøster 993 08 945
Mona Tarud

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 415 06 139
Anne G. Furuheim
Hjemmetjenesten - avdelingsleder Heidal 953 60 601 953 60 601
Mette Siri
Avdelingsleder 926 17 627 926 17 627
Ingunn Sletten
Avdelingsleder 990 34 404
Merethe Sletten

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten Heidal

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten Heidal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Helse og omsorg - NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder/Vikar
Regional gjeldsrådgiver i Nord-Gudbrandsdal 412 89 893
Sosionomstudent
Veileder
Veileder
Virksomhetsleder 915 34 600
Virksomhetsleder - NAV 915 34 600
Jarleif Haugen
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder - NAV Sel
Kvalitetskoordinator 401 06 049
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV
Veileder
Veileder

Helse og omsorg - NGLMS

Ansatte i avdelingen NGLMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftkoordinator NGLMS 917 66 351
Hilde Aarvik
Virksomhetsleder 416 30 304 416 30 304
Arild Kongsrud
Avdelingsleder sengeavdeling 907 29 412
Elisabeth Rudi
Radiograf
Sigrun Sigstadstø
Avdelingsleder - regional legevakt 926 17 627
Ingunn Sletten

Helse og omsorg - Otta legekontor

Ansatte i avdelingen Otta legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 09 00
Otta Legekontor
Lege 915 28 196
Lege - ungdomshelselege 480 85 798
Lege 480 46 983
Avdelingsleder/sykepleier - Otta Legekontor
Lege - helsestasjonslege 480 42 495
Lege 480 56 049
Overlege NGLMS 480 64 764
Bjørn Steinar Storvik

Helse og omsorg - Psykisk helsearbeid

Ansatte i avdelingen Psykisk helsearbeid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk hjelpepleier (Hjerterom) 915 96 864
91596864 er i perm
Anne Marie Nesset
Barnevernkonsulent 910 08 072 910 08 072
Marit Løkken Sanden
Avdelingsleder 415 37 282
Synnøve Solstad
Fysioterapeut

Helse og omsorg - Ressursenheten

Ansatte i avdelingen Ressursenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator helse- og sosialadministrasjon 906 53 022

Helse og omsorg - Sel sjukeheim

Ansatte i avdelingen Sel sjukeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder - sjukeheimsavd.
Helsefagarbeider 915 75 314
Avdelingssykepleier
Kjøkkensjef 417 01 965
Helsefaglærling 480 97 272
Ufaglært 908 85 012
Helsefagarbeider
Helsefaglærling 955 54 397
Sekretær 61 23 81 20
Assistent
Helsefagarbeider 915 88 088
Virsomhetsleder 415 68 494
Svein Helge Synstnes

Helse og omsorg - Stabstjenester Helse

Ansatte i avdelingen Stabstjenester Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalrådgiver 468 39 231 468 39 231
Therese Holshagen Hansen

Helse og omsorg - Tildelingskontoret

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler egenbetaling 908 02 868
Kari Berget
Saksbehandler
Saksbehandler 909 43 321
Laila Holsbrekken
Vikar saksbehandler

Helse og omsorg - Tjenester funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenester funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 2 903 65 280
Vakttelefon 1 902 29 287
951 70 733
951 00 826
Vernepleier
Assistent
951 70 733

Hovedtillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Hovedtillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagforbundet 915 61 673
Nina Grindstuen
Delta 909 40 616 909 40 616
Reidar Sanden
Hovedverneombud 909 17 981
Thorbjørn Tho

IKT - Support

Ansatte i avdelingen IKT - Support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig IKT 957 67 570 957 67 570
Terje Alnes
IKT Lærling 918 83 582
Ikt konsulent 905 96 462
IT-konsulent 994 69 219 994 69 219
80 03 32 10
IKT Support
IKT Lærling 907 73 871

Kantine

Ansatte i avdelingen Kantine
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 904 00 826

Kommunal eiendom

Ansatte i avdelingen Kommunal eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 906 99 092
Vaktmester 911 59 163
Vaktmester 948 59 354
Prosjektleder 913 09 760
Per Ivar Dahlum
Vaktmester 950 01 337
Vaktmester
Renholder
Driftsleder 415 45 267
Anne Lise Leirflaten
Virksomhetsleder 415 37 289
Jon Leirflaten
Kommunegartner 922 24 933 922 24 933
Eiendomsforvalter 970 61 667
Thomas Lie
Vaktmester 975 12 911
Vaktmester 482 22 188
Renholder
Renholder
Renholder
Prosjektleder 915 61 060
Jostein Skjelvik
Renholder
Renholder
Prosjektleder 947 84 122
Vaktmester 902 20 235
Vaktmester 902 30 495
Vaktmester 959 43 590

Kultur og service

Ansatte i avdelingen Kultur og service
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 920 99 600
Kaare Andreas Holme Bryhn
Konstituert virksomhetsleder - Kultur og service - Biblioteksjef 913 53 064 482 84 852
Kulturkonsulent 476 73 737
Konsulent
Eva Nårstad
Saksbehandler Servicetorget
Edel Pedersen
Leder - Frivilligsentralen 901 38 839
Bjørn Randen
Virksomhetsleder 480 05 605
Jertru Stallvik

Næringsliv og landbruk

Ansatte i avdelingen Næringsliv og landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
994 22 578

Statsallmenning Sel og Nordre Koloen
Adresse: Botten Hansensgt. 9, 2670 OTTA
Nettside: http://www.sel-fjellstyre.no/

Næringssjef 905 51 701 905 51 701
Torfinn Stenersen
Skogbrukssjef i Sel 994 51 073
Landbrukssjef - Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel.

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 911 58 931
Lene Jevnheim
Ordfører 913 38 870
Dag Erik Pryhn

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder VA 977 38 314 977 38 314
Bjørn Aabakken
Fagarbeider 948 65 002 948 65 002
Vidar Aateigen
Byggesaksbehandler-Kontrollingeniør 951 81 898 951 81 898
Oppmålingsingeniør 911 88 263
Grethe Enlid
Fagleder/Byggesaksbehandler 912 46 845
Anna Raanaa Evjen
Virksomhetsleder 482 61 936 482 61 936
Rune Grindstuen
Fagarbeider 913 14 164 913 14 164
Avdelingsingeniør VA 994 75 660
Koordinator for sysselsetting/kvalifisering 908 42 909
Gro Lillesæter
Byggesaksbehandler 911 82 132
Ove Løkken
Driftsoperatør 975 44 995 975 44 995
Brannsjef/Fagleder 991 10 460
Tom Are Nilstad
Driftsoperatør 970 09 076
Jon Inge Nordlien
Byggesaksbehandler 417 48 108
Eli Ødegård
Feier 469 05 712
Kongsvegen 4, 2662 Dovre 61 24 21 00 480 38 444

NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS)

Elektriker 906 98 136
Tore Rydland
Feier 476 50 109
Arne Sæther
Sekretær 900 80 541
Ann Iren Sagdalen
Fagarbeider 970 90 707
Bjørn Sagdalen
Driftsingeniør 461 85 728
Ivar Skogum
Feier 959 92 823
Ola Reidar Skreden
Kommuneplanlegger 902 69 957
Ingunn Synstnes
Formann 480 30 567 480 30 567
Stein Tho

PPTNG

Ansatte i avdelingen PPTNG
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovednummer 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 48 306
Sekretær 941 57 291
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 61 21 73 17 415 37 284
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 908 08 946
Logoped 468 17 310
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 481 59 678
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 469 17 180
476 16 348
Virksomhetsleder 415 37 285
Hilde Lusæter Engvik
Logoped 480 23 360
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 954 50 499
Psykologspesialist
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 948 51 625
415 37 283
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 468 88 879
Pedagogisk/psykologisk rådgiver 482 06 891

Regiondata

Ansatte i avdelingen Regiondata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 915 64 713 915 64 713
Egil Barhaugen

Ressursenheten

Ansatte i avdelingen Ressursenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier
Vernepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider

Sel kirkelige fellesråd

Ansatte i avdelingen Sel kirkelige fellesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder - Sel kirkelige fellesråd 61 20 90 57

Skatteoppkrever

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrever
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteoppkrever 61 29 36 55

Skole - Heidal skule

Ansatte i avdelingen Heidal skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 918 63 879
Lærling 941 58 137
Adjunkt 412 05 599
Adjunkt 957 01 696
Saksbehandler 61 21 07 80 908 56 641
Adjunkt 930 81 623
Førskolelærer
Ansatte
Adjunkt m/tillegg 61 21 07 83 476 42 665
Lærer 971 68 054
Hovednummer 61 21 07 80

https://www.sel.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/grunnskoler-i-sel/heidal-skule/

Heidal skule er ein 1 - 10 skule. Skulen er ein kombinert barne -og ungdomsskule. Skuledagen byrjar kl 08.15 og sluttar 13.55. Gjeld alle klasser. SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Adresse: Heidalsvegen 1589, 2676 Heidal

Undervisningsinspektør 482 58 513 482 58 513
Adjunkt 412 68 538
Barne/ungdomsarbeid 959 40 494
Rektor 922 89 139 922 89 139
Sjur Arne Lindby
Adjunkt 954 83 730
Fagarbeider 994 38 484
Adjunkt 928 59 366
Elevassistent 934 61 625
Lærer 971 60 868
Ansatte 986 56 349
Adjunkt 456 18 297
Assistent 917 48 837
Adjunkt 469 68 673
Lærer 976 57 358
Skolefritidsordning - Heidal skule 61 21 07 90

SFO er ope frå 07.00 - 08.00 og 14.00 - 16.30.

Assistent
Barne/ungdomsarbeid 951 77 066
Adjunkt m/tillegg 976 57 267
Adjunkt m/tillegg
Adjunkt 970 00 021
Adjunkt 412 42 471
Ansatte
Fagarbeider 412 32 116
Adjunkt m/tillegg 416 32 980
Ansatte

Skole - Otta Læringssenter

Ansatte i avdelingen Otta Læringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor/Virksomhetsleder 909 60 740 909 60 740
Pål Bertil Eide
Teamleder grunnskole

Skole - Otta skole

Ansatte i avdelingen Otta skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 481 06 166
Merete Aas
61 24 59 01
Sekretær
Ansatte 959 41 950
Assistent
Adjunkt 990 35 426
Ansatte
Adjunkt m/tillegg 900 68 558
Barnepleier 970 65 092
Fagarbeider 481 35 299
Barne/ungdomsarbeid 481 96 888
Adjunkt 977 14 147
Adjunkt 951 31 853
Adjunkt 936 73 742
Adjunkt 481 03 475
Barne/ungdomsarbeid 990 29 623
Barne/ungdomsarbeid 911 87 167
Adjunkt m/tillegg 452 52 607
Ansatte 952 95 157
Adjunkt m/tillegg 951 67 813
Lektor m/tillegg 952 48 325
Lektor m/tillegg 977 36 901
Ansatte 917 15 996
Adjunkt m/tillegg 996 22 991
Adjunkt 416 30 609
Adjunkt 975 31 409
Lærer 908 87 072
Ansatte
Barne/ungdomsarbeid 473 92 332
61 24 59 00

Otta skole, avd. Nyhusom

1.-4. klasse holder til på Nyhusom. Skolen blei bygd i 2000. Byggetrinn II blei oppført i 2010. Nybygget har allrom med kjøkkenavdeling, bibliotek/mediatek og datarom.

Skolefritidsordningen (SFO) er lokalisert på Nyhusom.

Besøksadresse: Selsvegen 98

61 23 55 40

Otta skole i sentrum

5.-7. klasse holder til i sentrum, på gamle Otta skole. Skolen er bygd i flere trinn, med eldste bygg fra 1920-tallet.

Besøksadresse: Olav Bismosgate 4

Adjunkt m/tillegg 413 15 282
Rektor 415 52 767
Bente Mona Krogsæter
Adjunkt 900 27 015
Assistent 906 81 040
Fagarbeider 988 13 682
Assistent 468 14 670
Adjunkt m/tillegg 988 63 269
Barne/ungdomsarbeid 905 81 757
Assistent
Miljøterapeut 917 45 622
Adjunkt 922 35 649
Adjunkt m/tillegg 468 14 152
Barne/ungdomsarbeid 900 46 210
Miljøterapeut 938 97 307
Lærer 911 86 840
Adjunkt m/tillegg 469 47 914
Adjunkt m/tillegg 938 74 281
Adjunkt 412 05 594
Undervisningsinspektør 61 23 55 43 481 14 685
Fagarbeider 971 64 570
Avd. Nyhusom 61 24 59 04 480 68 549

SFO på Otta skole har egne lokaler på avdelingen på Nyhusom. I tillegg kan skolefritidsordningen benytte skolens uteområde og andre rom som bibliotek, datarom og allrom. SFO har egen årsplan.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Åpningstider SFO Otta skole
Mandag - Fredag 07.00 - 08.45 13.30 - 16.30
Barne/ungdomsarbeid 466 38 599
Adjunkt m/tillegg 936 58 472
Ansatte 959 49 000
Adjunkt m/tillegg 908 16 137
Adjunkt m/tillegg 950 97 045
Adjunkt 980 39 038
Adjunkt 977 47 821
Adjunkt m/tillegg 930 11 935
Rektor
Lærer 412 68 946
Adjunkt m/tillegg 957 85 247
Adjunkt m/tillegg 902 08 177
Adjunkt 907 54 068

Skole - Otta ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Otta ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Otta ungdomsskole 61 70 08 80 480 25 246

Otta ungdomsskole er en av 2 ungdomsskoler i Sel kommune.

Skolen ligger ca. 500m nord for Otta sentrum, avkjøring mot Øya industriområde.

Lærer 901 68 454
Assistent/Fagarbeider 476 75 911
Lærer 954 85 880
Rektor/Virksomhetsleder 909 60 740 909 60 740
Pål Bertil Eide
Lærer 948 50 968
Lærer 990 34 410
Lærer
Ansatte
Assistent/Fagarbeider 481 22 025
Ansatt
Lærer 984 83 209
Lærer 415 03 443
Lærer 482 25 460
Assistent/Fagarbeider 938 52 601
Assistent
Lærer 990 18 654
Rådgiver/Lærer 971 60 405
Undervisningsinspektør 61 70 08 84 979 73 499
Assistent/Fagarbeider