Verneplan for skog – Høring av forslag om vern av ti områder som naturreservater i Oppland

Fylkesmannen i Oppland sender utkast til verneplan for skog for ti områder i Oppland på høring. Alle områdene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog. I Sel kommune gjelder dette Sjoa naturreservat (Aasengjuvet) på ca. 2180 daa. Se vedlagte høringsbrev og verneplan.

Eventuelle uttalelser sendes Fylkesmannen i Oppland innen 13. august 2018.

Kontaktinformasjon Fylkesmannen i Oppland

 

Dokumenter i saken: