Varsel om oppstart - Bruk av elmotor på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer

Kommunestyre i Sel har i møte den 27.09.2021 vedtatt:  

"Sel kommune vil starte arbeidet med å utrede en endring av den kommunale forskriften om motorisert ferdsel i vassdrag og landing og start med luftfartøy i Sel kommune, for å vurdere å åpne for bruk av elmotor på utvalgte vann mindre enn 2 kvadratkilometer".

Sel kommune ber om innspill til vann som kan åpnes for elmotor og vann som ikke bør åpnes for elmotor.

Høringsfrist er 01.01.2022.

Innspill sendes: postmottak@sel.kommune.no eller til Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta.

Utskrift av møtebok fra kommunestyresak (PDF, 313 kB)

Motorisert ferdsel i vassdrag - Klikk for stort bilde Måsøy kommune