Varsel om oppstart av detaljregulering – Kirkegårdsutvidelse Selsverket

Sel kommune kunngjør med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8, oppstart av detaljreguleringsplan for kirkegårdsutvidelse Selsverket. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens kirkegård med ny og større tilhørende parkeringsplass. Planområdet avgrenses av E6 i øst, Kyrkjevegen i sør, Prestegarden og tilhørende arealer i vest og Moen gård i nord.

Kartutsnitt - Varsel om oppstart - Kirkegårdsutvidelse Selsverket - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelle spørsmål eller innspill til planen sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er 23.02.18.