Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare - gult nivå

Varsom.no melder om økende jord- sørpe og flomskredfare i dalstrøkene på Østlandet. Dalstrøkene, hvor det fortsatt ligger mye snø på fjellet, er spesielt utsatt.  Faren er ventet å øke framover i takt med vedvarende snøsmelting.

Innbyggerne rådes til å holde seg oppdatert om utviklingen av været og skredsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

varsom tegn - Klikk for stort bilde