Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå

NVE melder om gult farenivå for flom og jordskred i Innlandet torsdag og fredag. Regn og regnbyger torsdag og natt til fredag øker faren for jord- og flomskred. Det er ventet 40-60 mm på 24 timer, og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Nedbørens mengde og plassering er noe usikker, og skredfaren ventes å bli størst i dalstrøkene som får mest nedbør. Områdene som ble rammet av ekstremværet Hans, kan være ekstra sårbare.

Jordskred- og flomvarsel illustrasjon - Klikk for stort bilde