Varsel om fortsatt stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt varsler fortsatt om lokalt stor gress- og lyngbrannfare for hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre. Farenivået er fortsatt på oransje nivå. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning. Det betyr at det nå er stor fare i enkelte snøfrie områder. Vær svært forsiktig med åpen ild! 

Brann- og redningsvesenet minner om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er et generelt bålforbud i hele Norge. Da er det ikke lov å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Se også https://skogbrannfare.met.no/

Stor skogbrannfare i Sør-Norge - Klikk for stort bilde