Varsel om flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Sør-Norge

Det er mandag stor vannføring i mange bekker og elver fra fjellområdene i Sør-Norge, i Sel er det fortsatt vannføring på gult farenivå. Bygenedbør og regn mandag/ tirsdag vil mange steder forsterke vannføringsøkningen. Det ventes flom på oransje nivå i løpet av mandag/ tirsdag i øvre deler av Gudbrandsdalslågen og Otta. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye nedbør som kommer og hvilke områder som får mest nedbør.

Det kan ha omfattende konsekvenser som oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder og kan føre til stengte veier og bruer.

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter vurderer fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Oppdaterte varsler på varsom.no

Flomfare oransje nivå - Klikk for stort bilde