Vannlekkasje i Jostvegen i dag

Det meldes om vannlekkasje i Jostvegen på Dahle i dag. Personell er ute og jobber med lekkasjen. Vannet vil bli trykksatt uten nærmere varsel. Ved dårlig trykk kan du sjekke silen på vannkranene.

Utslipp av avløpsvann