Vaksinering på Bredebygden onsdag 2. februar kl. 09.00 - 17.00, med drop-in fra kl. 13.00

Førstkommende onsdag blir det utvidet vaksinering på Bredebygden fram til kl. 17. Det er åpnet for timebestilling på helsenorge.no. De vil bli mulighet for drop-in fra kl. 13.00-17.00. 

Alle som har fylt 18 år på vaksinasjonsdagen kan få tredje dose. Husk at det må ha gått 20 uker mellom 2. dose og 3. dose. For vaksinering 2. februar gjelder dette alle som fikk 2. dose senest 15. september.

Det er nå også mulig for barn i alderen 5-11 år å få første dose. Barn i alderen 12-15 kan nå få 2. dose. For foreldre som ønsker å vaksinere sine barn oppfordrer vaksineteamet å bestille time i tidsrommet kl. 15-17 på onsdag.

Folkehelseinstituttets råd om vaksinasjonstilbud til barn og unge:  

  1. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. 
  2. Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. 

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge:

 

Informasjon om fjerde vaksinedose til personer med svekket immunforsvar

​I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, anbefales det nå at personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter motta oppfriskningsdose av vaksinen (dose nr. 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose.

Behovet for fjerde dose med koronavaksine må dokumenteres. Ta med nødvendig dokumentasjon ved oppmøte til vaksinasjonssted. Dokumentasjon kan være erklæring fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, resepter, innpakning av medikamenter med navn. Se mer informasjon om krav til dokumentasjon hos Folkehelseinstituttet.

Influensa vaksine - Klikk for stort bilde 

Kontakt

Korona Vaksinetelefonen
Har du spørsmål om koronavaksinasjon?
Mobil 468 63 167

Åpningstider: tirsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00