Utvidet tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet nå åpnet for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer.

Det blir framover mulig å bestille vaksinetime også for disse aldersgruppene på helsenorge.no.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Folkehelseinstituttet har rådet regjeringen til at vaksinasjonstilbudet utvides til:  

  1. Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. 
  2. Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. 

Organisering av barnevaksinasjon

Barnevaksinene vil bli sendt til alle kommunene i Innlandet f.o.m uke 4. Kommunene vil da få ansvar for å vaksinere sine innbyggere med alder 5-11 år, også de barna med alvorlige tilstander. Ungdom i alderen 12-15 år får samme vaksinedose som voksne. Gå inn på hjemmesiden i din kommune for å se hvordan vaksinering organiseres der du bor.

Barn som ikke bor sammen med sine biologiske foreldre 

Tilbudet om vaksine vil gå direkte til barnas foreldre, eller bli gitt som generell informasjon i kommunen. Elektroniske systemer i kommunene tar ikke høyde for at ikke alle foreldre har omsorg for egne barn. Dette betyr at fosterforeldre eller andre som har daglig ansvar for andres barn, ikke vil få et direktetilbud om vaksinasjon, og selv eventuelt må oppsøke vaksinasjonstilbudet i kommunen.

Informasjon om fjerde vaksinedose til personer med svekket immunforsvar

​I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, anbefales det nå at personer med svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter motta oppfriskningsdose av vaksinen (dose nr. 4), tidligst tre måneder etter tredje vaksinedose.

Behovet for fjerde dose med koronavaksine må dokumenteres. Ta med nødvendig dokumentasjon ved oppmøte til vaksinasjonssted. Dokumentasjon kan være erklæring fra fastlege, spesialisthelsetjenesten, resepter, innpakning av medikamenter med navn. Se mer informasjon om krav til dokumentasjon hos Folkehelseinstituttet.

Influensa vaksine - Klikk for stort bilde 

Kontakt

Korona Vaksinetelefonen
Har du spørsmål om koronavaksinasjon?
Mobil 468 63 167

Åpningstider: tirsdag og fredag kl. 12.00 - 15.00