Utvidet søknadsfrist for tilskudd til kulturformål, idrettsformål og forsamlingshus - 19. april

Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til kulturformål, idrettsformål og til forsamlingshus. Frist for å levere søknad er utsatt til 19. april.

Tilskudd til kulturformål:

Det er to søknadsfrister:

  • 19. april - hovedtildeling (driftstilskudd og prosjekttilskudd)
  • 1. oktober (kun prosjekttilskudd)

Medlemsliste med navn på aktive medlemmer eller oversikt over hvem som har betalt medlemskontingent / årsavgift må legges ved.
Søknadsskjema - for utskrift (PDF, 144 kB)
Søknadsskjema - for utfylling (DOCX, 27 kB)


Tilskudd til idrettsformål:

Søknadsfrist 15. mai. Husk å legg ved medlemsregister eller utskrift fra eks. idrettsregistreringen. Det er mulig å søke prosjekttilskudd til opplæring av: trenere, ledere og dommere.
Søknadsskjema - for utskrift (PDF, 168 kB)
Søknadsskjema - for utfylling (DOCX, 27 kB)


Tilskudd til forsamlingshus:

Søknadsfrist: 1. mai. 
Søknadsskjema - for utskrift (PDF, 130 kB)
Søknadsskjema - for utfylling (DOCX, 35 kB)

 

  

 

 

 

 

Dersom du trenger hjelp/mer informasjon, ta gjerne kontakt med Mette Josten eller Eva Martinsen, tlf 617 00 700