Utsatt frist for søknad om kulturmidler

Korona- og smitteverntiltak har gjort at mange lag og organisasjoner ikke har kunnet avvikle årsmøter denne våren. Driftsutvalget i Sel ga i møte 4. mai kommunedirektøren fullmakt til å finne ny søknadsfrist for tilskudd til kulturformål, idrettslag og forsamlingshus.

Ny søknadsfrist blir 1. august for alle ordningene. For lag og organisasjoner som innen denne fristen ikke har avviklet årsmøte, godkjennes styrets årsmelding, budsjett og arbeidsplan. Regnskap og medlemsliste med navn på aktive medlemmer må legges ved.

For kulturformål kan det i tillegg søkes om prosjektstøtte med frist 1. november.

Søknadsskjema finner du her

Klikk for stort bilde