Utdeling av Sel kommunes kulturprisen for 2020 til Kjell Voldheim

Søndag 24. oktober på Sagflaten. Arrangementet starter kl.12.00

Program:

  • Omvisning i anlegget på Sagflaten. Omviser/arrangør: Styret for restaureringen av Sagflaten v. Kjell Voldheim / Terje Kleiven
  • Kaffe og biteti på skihytta
  • Musikkinnslag
  • Utdeling av kulturprisen
  • Musikkinnslag

Arrangementet er gratis og åpnet for alle. Velkommen!

Kjell Voldheim