Utbrudd av salmonellasmitte

Det er påvist et utbrudd av Salmonella enteritidis i Norge. Det er så langt 13 smittede, spredt over hele Norge. En av de smittede er bosatt i Sel kommune. 

Folkehelseinsituttet jobber med utbruddsoppklaring i samarbeid med Mattilsynet. Ved hjelp av moderne teknologi har Folkehelseinstituttet påvist at smitten kommer fra samme bakteriestamme. Det gjør at utbruddet sannsynligvis skyldes  en felles smittekilde. 

Salmonella enteritidis er en sjelden årsak til sykdom i Norge. Salmonella smitter hovedsakelig gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine -og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber.  Man blir syk 12 – 48 timer etter at man har spist mat med smitte. Symptomene varer fra 1 – 5 dager. Alvorlig syke bes oppsøke lege for behandling, men det kan også være interessant å få tatt avføringsprøver av personer med diaré i forbindelse med oppsporing av smittekilden.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre. Det er viktig å ivareta god mathygiene og sørge for sikker oppbevaring og nedkjøling av mat.

Du finner mer informasjon på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: FHI.no

Therese Renaa
Smittevernlege i Sel Kommune