Utbedringsarbeider på Rondanevegen i uke 39 og 40

Det vil i tidsrommet 25. september til 6. oktober bli utført utbedringsarbeid etter flommen på Fv 2628 Rondanevegen.

Da det vil bli tatt hensyn til bl.a. busstrafikk, vil arbeidene pågå fra kl 19.00 til 07.00. Vegen vil da være kvelds/nattestengt i dette tidsrommet, men åpen på dagtid.

Det vil bli satt opp infoskilt. Entreprenør vil ha dialog med nødetatene.

Arbeidene starter opp i første sving, hvor det er setningsskader i vegen.

Rondanevegen åpnet - Klikk for stort bilde