Torsdag 5.3. kl 16.00: Status vedr. koronaviruset for Sel

Antall i karantene varier fra dag til dag, men utgjør nå omtrent 40 innbyggere. Det er så langt bekreftet ett tilfelle av smitte. Slik utviklingen er nasjonalt, forventes det en økning av antall smittede. Utviklingen følges time for time, og nødvendig oppdatering blir gitt fortløpende.

Som forebyggende tiltak blir pårørende/ besøkende anbefalt å begrense besøk til beboere ved helseinstitusjonene. Spørsmål vedrørende dette kan rettes til virksomhetsledere og avdelingsledere.

Har du mistanke om smitte, ta kontakt med din fastlege på telefon. Dette er i tråd med tidligere råd som er gitt.

Innbyggere bes følge folkehelseinstituttets råd. Vi minner om kontakttelefon til folkehelseinstituttet som er 81555015.