Tilskudd til utsiktsrydding i Sel - utvidet frist til 23. juni!

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til rydding av utsiktspunkter og enkel skilting/tilrettelegging.

Søknadsfrist 23. juni. 

 
 
Søknaden sendes: Postmottak Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta.
 

Kontaktpersoner: Mette Josten / Jan Teigen

Kontakt

Mette Josten
Kulturkonsulent
Mobil 476 73 737
Jan Teigen
Skogbrukssjef i Sel
Mobil 994 51 073