Tilskudd til kulturbygg

Tilskuddet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskuddet kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Søknad om tilskudd skal fremmes gjennom den kommunen der kulturbygget ligger/skal ligge. Søknadsfrist til Sel kommune: 15.02.2019

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her