Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Søknadsfristen er 17. desember. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Kan dette være noe for deg og din organisasjon? Har du allerede tenkt på noen gode ideer som du nå kan få realisert med disse midlene? Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen - og Sel kommune oppfordrer dere til å søke!

Du finner mer informasjon om aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til, samt mye informasjon om søknadsprosessen her: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/

Gå direkte til søknadsskjemaet.

Husk søknadsfristen 17. desember. 

Kontaktperson Sel Kommune: Gro Lillesæter (mobil 908 42 909 / epost gro.lillesater@sel.kommune.no)