Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Sel kommune v/ordfører Dag Erik Pryhn mottok i dag et tilskudd på kr. 300.000 fra Sparebankstiftelsen DNB til realiseringen av en ny møteplass på Loftgårdsbrua. Takk til Sparebankstiftelsen DNB for et svært verdifullt tilskudd!

Klikk for stort bilde