Tilbud om månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter

Sel kommune tilbyr nå (fra 1.1.2019) månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter til våre kunder som har e-faktura og avtalegiro. Ønsker du å endre fra kvartalsvise fakturaer til månedlige? Opprett e-faktura eller avtalegiro i din bank dersom du ikke har dette fra før, send oss deretter en mail med informasjon om hvilket gårds og bruksnummer og adresse avtalen gjelder samt ditt navn til postmottak@sel.kommune.no

Klikk for stort bilde

Viktig informasjon

  • Tilbudet gjelder kun til e-faktura og avtalegirokunder
  • Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. Dette innebærer at dersom det er utstedt faktura for et kvartal kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig. Har du mottatt faktura for perioden 1.1.2019 - 1.4.2019 og melder inn at du ønsker månedlig faktura, vil månedlig fakturering starte fra og med 1.4.2019.
  • Feie og tilsynsavgift vil bli fakturert i sin helhet uavhengig om kunden har månedlig eller kvartalsvise fakturaer
  • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.
  • Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.
  • Dersom det senere ønskes å skifte fra månedlig til kvartalsvis faktura må det gis beskjed om dette til kommunen. Kvartalsvise faktura har forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.
  • For eiendommer med samlet eiendomsskatt over kr. 600 pr år skal eiendomsskatten betales i 4 eller 12 terminer. For øvrige skal eiendomsskatten betales i en termin pr. år (termin 2 når man tar utgangspunkt i 4 terminer, med forfall 20.05.2018).
  • Hytterenovasjon vil bli fakturert i sin helhet på termin 2 (med forfall 20.05.2019)
  • Sel kommune håper å ha på plass ordning for faktura ved bruk av VIPPS innen 01.04.2019.