Sykehuset Innlandet inviterte regionen til temadag med fokus på utvikling av NGLMS

Mandag 6 mai inviterte Sykehuset Innlandet  kommunene i regionen til temadag med fokus på utvikling av NGLMS. Det var over 90 påmeldte deltakere fra alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal der også Frons-kommunene var representert.

  • Administrerende direktør for SI og vertskommunen for NGLMS ved rådmannen, innledet samlingen og påpekte felles utfordringer knyttet til utvikling av pasientens helsetjenester i en tid der vi har stort behov for å rekruttere og å bygge solide kompetansemiljø. Sel kommune utreder nå sitt bo- og tjenestetilbud og presenterte  en volumstudie for utvikling av Nord-Gudbrandsdalen Lokalmedisinske senter. Desentralisering av spesialisthelsetjenester, og flytting av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene nærmere der pasienten bor ligger som en bestilling i innført helsereform, primærhelsemelding og nasjonal sykehuseplan.
  • NGLMS har pr. i dag potensiale til å bli Norges største lokalmedisinske senter, og representerer mange fremtidige arbeidsplasser, og tilgang til helsetjenester vi i dag må reise langt for å kunne nytte oss av. Satsingen med NTNU der regionen i tillegg skal utvikles til å bli en universitetsregion er unik i verdenssammenheng og kan sikre forskning i tilknytning til kommuner i distriktene. 
Temadag Sykehuset Innlandet og NGLMS - Klikk for stort bilde Bjørn Brandt Temadag Sykehuset Innlandet og NGLMS - Klikk for stort bilde Bjørn Brandt