Styrk Sel søker bedrifter til forstudie i SMB-utvikling

Er det vekstmulighet i markedet ditt?  Er du motivert for å gjennomføre endringer for å nå nye mål? Vil du kunne ansette flere?

Svarer du ja på spørsmålene ovenfor kan du delta i et forstudie i programmet SMB-utvikling arrangert og finansiert av Styrk Sel. Planlagt oppstart er primo september 2022. 

Ta kontakt med programleder i Styrk Sel Ola Ulfsby Bottheim på e-post oub@sel.kommune.no eller tlf. 917 85 095 snarest mulig og innen 15. august 2022 dersom dette er noe for deg og din bedrift.

SMB-utvikling skal skape vekst i våre bedrifter og består av tre hovedfaser.  I fase 1, forstudiet, avklares bedriftens vekstmuligheter og utviklingsevne.  Ekstern forretningsutvikler fra Fossekall AS gjennomfører dette i dialog med bedriften.  Gratis for bedriften. 

De bedriftene fra forstudiet med største utviklingspotensial, går videre til fase 2, forprosjekt.  Det er styret i Styrk Sel som beslutter hvilke bedrifter dette blir. I denne fasen utvikles konkrete vekstplaner.  Hver bedrift får bistand fra en forretningsutvikler fra Fossekall AS i 40 timer.  For dette betaler bedriften kun en egenandel på kr 5 000,- + mva. I fase 3, hovedprosjekt, gjennomfører bedriften vekstplanen utarbeidet i forprosjektet. 

Målet til styret i Styrk Sel er at 15 bedrifter i Sel skal gjennomføre programmet SMB-utvikling høsten 2022/vinteren 2023.  

23 fornøyde bedrifter har våren 2022 gjennomført forprosjekt SMB-utvikling.  Bedriftene har utvikla konkrete planer som de nå starter gjennomføringen av. 

Du kan lese mer om programmet SMB-utvikling her: https://www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/smb-utvikling/.  

Styrk Sel er omstillingsprogrammet i Sel kommune som gjennomføres i perioden 2021-2026. 

Bildet er henta fra artikkel i Norddalen 27. juni 2022 skrevet av Ida Lindsø Tho.

Styrk Sel søker bedrifter til SMB-utvikling - Klikk for stort bilde