Styrk Sel og Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal søker koordinator til internship-program

Styrk Sel og Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal har inngått et samarbeid om å utvikle et årlig program for internships i næringslivet og offentlig sektor i Sel og Nord-Gudbrandsdalen. Vårt mål er at programmet skal skape verdier for bedriftene og offentlige virksomheter. Samtidig skal det både være nyttig for studentene i studiet og som en god forberedelse til yrkeslivet. Studentene vil dessuten kunne bli gode ambassadører for å velge vår region som framtidig bo- og arbeidssted.

For å koordinere dette arbeidet søker vi en utadvendt og sosial person med  

  • erfaring fra og god kunnskap om høyere utdannelse
  • god kunnskap om arenaer og kanaler for rekruttering av studenter
  • lokalkunnskap og sterkt engasjement for lokal utvikling

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være

  • bindeledd mellom studentene, bedriftene og oppdragsgiver
  • kontakt med studentorganisasjoner og studiesteder
  • utarbeide og gjennomføre et sosialt opplegg for studentene gjennom sommeren 2023
  • bistå med øvrige relevante praktiske oppgaver, f.eks. bolig for studentene
  • utarbeide sluttrapport

 

Arbeidsomfang i hele perioden er anslagsvis 100 timer.

Både personer og organisasjoner kan søke.

Lønn/godgjøring etter avtale.

Spørsmål kan rettes til Dag Erik Pryhn på tlf. 913 38 870 eller Ola Ulfsby Bottheim på tlf. 917 85 095.

 

CV og kortfatta søknad sendes oub@sel.kommune.no innen 7. november 2022.

 

Internship program søker koordinator - Klikk for stort bilde