Stor snøskredfare i Nord-Gudbrandsdalen

NVE varsler om stor snøskredfare med faregrad 4 i Nord-Gudbrandsdalen mandag og faregrad 3 tirsdag og anbefaler å unngå alt skredterreng. 

Varselet for mandag: Svært stor vindtransport inn i leheng kan gi store naturlig utløste skred. Unngå alt skredterreng. Områdene lengst nordvest er mest utsatt.

Varselet for tirsdag: Generelt ustabile forhold. Det er svært lett for en enkelt skiløper å løse ut store skred, naturlig utløste skred kan forekomme.

Du kan lese nærmere råd og følge med på skredvarsling på www.varsom.no.

Snøskredvarsling - Klikk for stort bilde