Stor pågang og lengre ventetid på Otta legekontor

Det er for tiden stor pågang på tjenester ved Otta legekontor. Dette er en følge av at det generelt er vanskelig å rekruttere leger og skaffe vikarer ved vakanser og permisjoner. Det arbeides kontinuerlig fra arbeidsgiver for å finne løsninger, men det kan oppleves lang ventetid på telefon og ved bestilling av legetime som følge av situasjonen. Dette beklager vi, men ved akutte behov må nasjonalt legevaktnummer 116117 eller medisinsk nødnummer 113 benyttes.