Stille liste til kommunestyrevalget?

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget 2023. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00

 

Her finner du mer informasjon om hvordan levere listeforslag ved valget

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen 31. mars kl. 12.00. Listeforslag levert etter fristen avvises.

Nå kan du levere listeforslaget elektronisk

Skal du levere listeforslaget elektronisk må du benytte Valgdirektoratets løsning. 

Her finner du informasjon om hvordan du oppretter og leverer elektronisk listeforslag

 

Listeforslag pr. post:

Leveres eller sendes til Valgstyret i Sel, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta. Vedleggene må sendes elektronisk til postmottak@sel.kommune.no 

Mal og vedlegg for listeforslag

Viktig: Malen må være skrevet ut tosidig. Underskiftene skrives på side 2 av malen. 

Mal for listeforslag (PDF, 194 kB)

Vedlegg til listeforslag - 1 (PDF, 220 kB)

Vedlegg til listeforslag - 2 (PDF, 96 kB)