Stigende vannstand i Ottaelva og Lågen

Kommunen følger med på vannsituasjonen fortløpende. Vi har mannskap i beredskap i tilfelle situasjonen eskalerer. I tillegg er det gjort avtaler med lokale entreprenører ang. utstyr ved behov. Det blir gjort tiltak ved Amfi Otta, der legges det ut lenser for å begrense/hindre skade.

Her ser du målte vannstander i Lågen/Otta-vassdraget siste fire dager

Her kan du se målestasjoner med sanntids-vannstand fra NVE (zoom inn på kart)

Her kan du følge med på lokale målinger. (Oversikt fra GD, krever abonnement).

Jordskred- og flomvarsel i Sel fra NVE