Statusoppdatering 8. april 2020

Det er kun 3 innbyggere som nå er påvist smittet og i hjemme isolasjon, og noen få er i karantene. Totalt har det vært påvist 36 smittetilfeller i Sel kommune, og ingen har så langt vært alvorlig syk. Dette viser at tiltakene som er iverksatt virker, men da det fortsatt er forventet at antall smittede kan øke, er det fortsatt stort behov for at alle følger de rådene som er skissert av folkehelseinstituttet. Situasjonen følges fortløpende gjennom hele påsken.

Det er mindre trafikk på beredskapstelefon for spørsmål om korona smitte, og denne besvares av legevaktvarsling kl. 10-14 igjennom påskehelgen. Tlf 46908342.

Flere tjenester er forsterket med økt bemanning i påsken, inkludert hjemmetjenesten, Sel Sjukeheim og legevakten, og rtgn tilbud er åpent hele påsken som planlagt.

Regionen forbereder seg nå på skissert scenario frem mot at pandemien når forventet topp med antall smittede. NGLMS får en sentral rolle, og forbereder seg på oppgaver som skal kunne bidra til at regionen og spesialisthelsetjenesten får løst oppgavene sine. Det tas utgangspunkt i at det er noe usikkert hvordan pandemien utarter seg fremover, og at oppgavene som skal løses fra NGLMS kan derfor endre seg på kort varsel. Etter anbefaling fra myndighetene skal smittepasienter med behov for tjenester på institusjon primært forsøkes samlet til en smitteavdeling. Det er NGLMS som primært får denne oppgaven, men dersom økt behov utover kapasitet, eller det at NGLMS i større grad må bistå sykehuset Innlandet med spesialisthelsetjenesteoppgaver så skal hjemmetjenesten, og de andre kommunene i regionen i større grad kunne ta imot smittede pasienter. Dette beskrives nå i en regional risikoanalyse der også spesialisthelsetjenesten bidrar med sine vurderinger.

Sel Sjukeheim har redusert kapasitet som følge av brann 14. juni 2019. Det har frem til nå som følge av dette, vært behov for flersengsrom både på Sel Sjukeheim og ved NGLMS. Det har også for kortere og lengre perioder vært kjøpt institusjonsplasser i andre kommuner, og erfaringen med dette har vært positiv. Når vi nå skal klargjøre NGLMS og forberede oss på å ta imot andre oppgaver, så øker belastningen på beboere og ansatte på Sel Sjukeheim og i hjemmetjenesten. Smittevernsrutiner tilsier at det ved en pandemi ikke bør benyttes flersengsrom, og det jobbes tverrfaglig, og på tvers av virksomheter for å finne gode løsninger som kan gjøre det mulig med enerom. Vi er i tillegg i dialog med andre kommuner for å vurdere muligheten for å kjøpe institusjonsplasser frem til vi igjen ser at det vil være mulig for kommunen å ivareta eget behov.

På vegne av Helse og omsorg ønskes alle innbyggere i Sel en riktig god påske, Vi håper det blir mange fine muligheter til å komme seg ut i naturen, men følg rådene som blir gitt, og tenk egen og andres sikkerhet. 

Tusen takk til alle kollegaer som har jobbet dag og natt for å få kontroll over situasjonen, for å sikre informasjon, og for å tilpasse tjenestene til ny drift. 

Takk til politisk ledelse som har deltatt aktivt i prosessen, og takk til nabokommuner som stiller opp når Sel kommune i tillegg til eget behov må planlegge for regionalt tilbud. 

Til slutt rettes en stor takk til alle som bidrar til at rådene fra myndighetene følges. Vi forstår at det er mange som har det vanskelig nå, og vi trenger nå gode medmennesker som kan forstå, støtte og veilede hverandre og de som måtte trenge det. Vi heier på oss selv og på dere, og er her om det er behov for hjelp eller noen å prate med, dere når oss på en av hjelpetelefonlinjene.

 

Iren Ramsøy
Kommunalsjef Helse og omsorg, Sel kommune

Klikk for stort bilde 


 

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden