Statusoppdatering 20.03.20 kl. 13.08

Sel kommune har nå 34 bekreftet smittet i kommunen, og flere av de som har vært i hjemmekarantene eller isolat har kommet ut eller skal snart ut av dette. Det kan være situasjoner der familiemedlemmer i samme husstand kan ha fått forskjellige datoer for karantenetid eller isolasjon. Dette betyr at familiemedlemmer slipper ut på ulike datoer, og vi gjør oppmerksom på at alle som har vært i isolasjon blir vurdert av lege før isolasjon kan endelig avsluttes. 

Kriseledelsen i Sel kommune - Klikk for stort bildeKriseledelsen i Sel kommune gjennomfører daglige statusmøter på rådhusetEtter gjennomgått karantene og isolasjon er det viktig at også de som har gjennomgått karantene og isolasjon fortsetter å følge råd om å unngå sosiale sammenkomster og ivaretar god håndhygiene.

Beredskapen i regionen er som følge av koronasmitte situasjonen truet, og lokalmedisinsk senter NGLMS har en viktig rolle. Det kan bli aktuelt å styrke regionale tilbud som døgntilbud og legevakt. Slik myndighetene legger det frem er det ikke mulig å stoppe smitteutbruddet, og en forventer at flere vil bli alvorlig syk, og at dette vil skape utfordringer for kapasitet i helsevesenet. 

Tiltak som iverksettes har derfor som mål å ikke overbelaste helsetjenestene. Dette skal gjøres ved å iverksette tiltak som begrenser smitte, og beskytte de som er i risikogruppen. 

Det vil fremover ikke bli rapportert like hyppig over antall smittede. Dette skyldes endring i kriterier for hvem som skal testes. Testing vil fremover i hovedsak omfatte helsepersonell eller nærkontakter til bekreftet smittet som har symptomer og alvorlig underliggende sykdom, for eksempel astma, kols, nyresvikt eller de som har nedsatt immunforsvar. 

Dette gjør at en ikke har like god oversikt over smittespredningen, og alle som har tegn til forkjølelse eller annen luftvegsinfeksjon bes om å holde seg hjemme, og bli hjemme frem til en har vært helt frisk i ett døgn. Spørsmål knyttet til dette kan rettes til koronatelefonen på telefon 46 90 83 42. Telefonen er åpen fra 10.00-18.00 alle dager.

Som et ledd i å begrense smitte er det innført streng adgangskontroll på legekontoret. Innbyggere anbefales å benytte seg av etablert elektronisk dialog med fastlegen via helsenorge.no, eller avklare problemstillinger på telefon. Det er imidlertid stor pågang på telefonen, og vi ber om forståelse for at dette kan innebære noe venting.

For å sikre at innbyggere har kontakt med tjenestene er det mange som bidrar med å ha telefonkontakt med alle som nå sitter hjemme. I tillegg er det etablert flere tjenester der innbyggere også kan ringe inn. Ta gjerne kontakt på en av telefontjenestene dersom du har praktiske spørsmål eller bare ønsker noen å snakke med, vi er her for deg.

Helsetjenestene forbereder seg nå på å sikre drift, og mange har fått midlertidige oppgaver utenfor det som gjøres til vanlig. Det er stort fokus på å ivareta beredskapen i regionen, og det jobbes med å se på hensiktsmessig oppgavefordeling både internt i kommunen, men også regionalt og mellom kommuner og sykehus slik at liv og helse kan ivaretas. 

Det rettes en stor takk til alle innbyggere og kollegaer innenfor alle virksomheter i kommunen. Det er ingen tvil om at det her i Sel nå er teamånden som gjelder.

 

Iren Ramsøy
Kommunalsjef Helse og omsorg
Sel kommune

Kontakt

Koronavirus Beredskapstelefon
Har du spørsmål knyttet til korona og smitte?
Mobil 469 08 342

Åpningstid: man-, ons-, tors- og fredag kl 08.00-10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt.

Klikk her for informasjonssiden