Statusoppdatering 10.03.2020 kl. 14.00

Otta skole med SFO blir stengt fra og med i morgen og foreløpig ut uka. Dette som følge av en helhetlig vurdering av forsvarlighet i drift.

Det jobbes for fullt med å få oversikt over personer som skal i karantene som følge av 3 nye smittetilfeller i kommunen. Det er satt av betydelige ressurser til dette arbeidet. Listen over innbyggere som kan ha vært utsatt for smitte øker i takt med antall nye smittetilfeller, og det bes om forståelse for at det tar tid å få total oversikt. Situasjonen følges time for time, og avgjørelser som kan bidra til å redusere smitterisiko i tråd med folkehelseinstituttets råd iverksettes fortløpende. 

Otta skole med SFO er som følge av dette stengt fra og med onsdag 11.03 til og med fredag 13.03.2020. En eventuell endring av stengningsperioden blir vurdert kontinuerlig. Oppdatert informasjon sendes ut til foreldre på sms. 

Det er fortsatt ikke registrert smittede tilfeller ved Otta skole, men noen ansatte og elever er i hjemmekarantene. 

Iren Ramsøy
Kommunalsjef Helse og omsorg
Tlf. 92044784

Klikk for stort bilde