Status for pågående smitteutbrudd med korona virus

Det er nå over 100 innbyggere i hjemme karantene. Legevakten opplever stor pågang, og innbyggere som har spørsmål knyttet til korona og smitte bes ta kontakt på beredskapstelefonen, slik at legevaktstelefonen er åpen for de som trenger det,  telefonnummer 46908342. Innbyggere som har vært i  et område med pågående smitte, eller som har vært i nærkontakt med noen som er smittet, og som har symptomer på luftvegsinfeksjon og/ eller feber bes ta kontakt med lege.

Arrangement som samler mange mennesker er anbefalt av smittevernlegen og avlyses eller utsettes. Innbyggere bes vurdere deltakelse, og / eller å oppsøke steder som samler mange mennesker så lenge smitteutbrudd pågår.

Innbygger bes fortsatt følge råd fra folkehelseinstituttet fhi.no, og være ekstra påpasselig med håndhygiene og nærkontakt som kan føre til smittespredning. informasjonslinje hos folkehelseinstituttet; 815 55015

Iren Ramsøy
Kommunalsjef Helse og omsorg
Tlf. 92044784