Spørsmål om renovasjonsapp

Fra tid til annen får vi spørsmål om hvorfor det ikke brukes renovasjonsapp i Sel og norddalen. NGR har besvart dette med følgende kommentar:

"Vi kjenner til at både MGR og GLØR har et system for å kommunisere med sine abonnenter.

NGR har i alle år kommunisert henteruter og annen info ved å lage og distribuere en hentekalender til alle hus-stander. Videre har NGR hatt enkle sorteringsordninger og enkle henteruter som har vært godt forståelige for de fleste. Hos MGR og GLØR sorterer abonnentene flere fraksjoner, og de har en mer komplisert henteordning der det varierer hvilke fraksjoner som blir hentet sammen i biler med to kammer. NGR sitt ønske om å holde kostnader nede har også vært et argument. Så ser vi at ting endres.

  • NGR innfører gradvis mer kildesortering, og det er sannsynlig at vi får ytterligere krav på oss framover.
  • Hentekalenderen blir gradvis mer komplisert å lese.
  • Abonnentene ønsker bedre service og informasjon fra NGR og kommunene.
  • Elektronisk informasjon er mer fleksibel og gir flere muligheter.
  • NGR sin aktivitet øker, og vi trenger etter hvert bedre systemer for å håndtere kunder, registrering av salg, fakturering, mm.

Vi har i en tid diskutert diverse løsninger internt. Vi ser på tiltak som kan automatisere administrative funksjoner og som også hjelper oss med å yte bedre service. En app vil koste noen hundre tusen kroner i investering og oppstart, men vi tror også at vi kan hente ut effektiviseringsgevinster. Vi ser at nye løsninger vil gi oss bedre mulighet til å kommunisere generell info, diverse avvik, påminnelser, kampanjer, o.l. til våre kunder. Å ta bort papirkalenderen vil alene gi en betydelig årlig innsparing. Det er sannsynlig at vi kommer til å legge inn tiltak i vårt budsjett for neste år."