Sommerferieavvikling for legene ved Otta legekontor

Legene ved Otta legekontor har følgende ferieavvikling i sommer:

Marte Staude Heier 16.07.18 tom 05.08.18
Therese Renaa 02.07.18 tom 22.07.18
Jan Nizialek 18.06.18 tom 01.07.18, samt 16.07.17 tom 29.07.18
Bjørn Steinar Storvik 26.06.18 tom 04.07.18
Elvyra Podeniene 23.07.18 tom 12.08.18
Ali Abdullahi Ali 30.07.18 tom 12.08.18