Sommeren er på veg - sjekk vannveier og stikkrenner!

Nå kommer finværet! Og med fint vær og høye temperaturer i dagene fremover vil naturlig nok også snøsmeltingen i fjellet øke. For at vannet skal få renne uhindret på sin ferd er det viktig at vi holder utkikk med bekker, stikkrenner og grøfter.

Som grunneier har en et ansvar for vannet som renner over egen eiendom, derfor ber kommunen alle grunneiere om å sjekke vannveiene på sine eiendommer. Samtidig må man passe på å nyte finværet :)