Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2020/21

Vi minner om at søknadsfristen for å søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2020/21 er 30.06.20.

Som dokumentasjon på skattbar brutto person- og kapitalinntekt  skal  skattemeldingen eller skatteoppgjøret for 2019 vedlegges søknaden. 

For dem som søker etter 30.06.20 er fristen 1 mnd. fra den 1. i påfølgende måned. 

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.
 

Klikk for stort bilde