Søknad om leie av halltid 2020/2021

Lag og organisasjoner som ønsker halltid / fornyelse av halltider i idrettshall og svømmehall må søke innen 1. august 2020. Dette gjelder Heidalshallen, Ottahallen og gymsalen i Otta samfunnshus. Halltid som lag og organisasjoner har i sesongen 2019/2020 og som ønskes forlenges, må fornyes. Det tas forbehold om at hallene kan åpnes som vanlig til ny sesong. 

Hjelpeskjema som kan vedlegges søknaden (PDF, 47 kB)

Søknad sendes thomas.lie@sel.kommune.no.

Planlagt fordelingen er primo august.

Spørsmål kan rettes til Kommunal eiendom v/ Thomas Lie, tlf 970 61 667. 

Klikk for stort bilde