Søknad om leie av halltid 2019/2020

Lag og organisasjoner som ønsker halltid / fornyelse av halltider i idrettshall og svømmehall må søke innen 1. august 2019. Dette gjelder Heidalshallen, Ottahallen og gymsalen Otta samfunnshus. Halltid som lag og organisasjoner har i sesongen 2018/2019 og som ønskes forlenges, må fornyes.

Hjelpeskjema som kan vedlegges søknaden (PDF, 14 kB)

Søknad sendes thomas.lie@sel.kommune.no.

Planlagt fordelingen er primo august.

Spørsmål kan rettes til Kommunal eiendom v/Thomas Lie.