Søknad om barnehageplass i Sel kommune – barnehageåret 2023–2024 - oppstart august 2023

Søknadsfristen for alle er 01.03.23

Ny søknad: Alle som søker for første gang.

Endre plasstype: De som har barnehageplass, og ønsker flere dager i samme barnehage.

Overføring: De som ønsker å søke andre barnehager.


De som allerede har en søknad i foresattportalen som er aktuell, trenger ikke søke på nytt.

Dersom søknaden ikke er aktuell, må den slettes i foresattportalen.

 

Barn som i dag har plass i Heggelund og Sandbu, Selsverket og Ottbragden barnehager vil fra 1.august 2023 være barn i Otta barnehage. Søknad til disse barnehagene for nye barn i barnehageåret 2023-2024 rettes til Otta barnehage. 

De som har plass i dag og vil beholde dagens tilbud, skal ikke søke på nytt.

For å søke logger du inn i Foresattportalen (Velg Logg inn med ID-porten)

Les mer om barnehageopptak i Sel kommune, priser og foreldrebetaling.

§ 16.Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Kommunale barnehager:

Otta barnehage: tlf. 976 05 714

Heidal barnehage - tlf. 900 15 265

Sel barnehage - tlf. 414 99 606

 

Private barnehager:

Smurfen barnehage Otta A/S - tlf. 960 11 091

Thoskogen Natur- og Gardsbarnehage AS - tlf. 413 51 443
 

Ved spørsmål ta kontakt med Bodil Fossen på tlf. 948 72 637 eller den enkelte barnehage. 

Illustrasjonsbilde barnehager Sel - Klikk for stort bilde