Søknad om barnehageplass – barnehageåret 2020/2021 - oppstart august 2020

Vi minner om at søknadsfristen for hovedopptak 2020/21 er 1. mars 2020.

§ 12 a.Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunestyret har i møte den 10.02.20 vedtatt å opprettholde Heggelund og Sandbu avd. Sandbu for videre drift.

For å søke logger du inn i foresattportalen Visma Flyt Barnehage. (Velg Logg inn med ID-porten).

Kommunale barnehager:

Ottbragden barnehage
Heggelund og Sandbu barnehage
Selsverket barnehage
Heidal barnehage
Sel barnehage

Private barnehager: 

Smurfen barnehage Otta A/S
Thoskogen Natur- og Gardsbarnehage AS
 

De som har plass i dag, trenger ikke søke på nytt dersom de vil beholde dagens tilbud.

Søknadsfristen for alle er 01.03.20. De som allerede har barnehageplass og ønsker å endre dager i samme barnehage har også søknadsfrist 01.03.20.

De som allerede har en søknad i foreldreportalen som er aktuell  trenger ikke søke på nytt. Dersom søknaden ikke er aktuell lenger, må du gå inn og slette søknaden og evt. lage ny søknad.

Ved spørsmål ta kontakt med Bodil Fossen på tlf. 948 72 637 eller den enkelte barnehage. 

Ottbragden barnehage: tlf:. 976 05 714
Heggelund- Sandbu barnehage: tlf: 900 15 265  
Selsverket barnehage: tlf. 950 97 930
Heidal barnehage : tlf. 904 16 555
Sel barnehage: tlf. 414 99 606
Smurfen barnehage:tlf .960 11 091
Thoskogen barnehage : tlf.: 41351443