Søknad om barnehageplass – barnehageåret 2019/2020

Oppstart august 2019.

§ 12 a.Rett til plass i barnehage
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunale barnehager:

Ottbragden barnehage
Heggelund barnehage, avd. Heggelund
Heggelund barnehage , avd. Sandbu
Selsverket barnehage
Sel barnehage
Heidal barnehage

Private barnehager:

Thoskogen Natur- og Gardsbarnehage A/S 
Slottet barnehage
Smurfen barnehage Otta A/S

 

De som har plass i dag, trenger ikke søke på nytt dersom de vil beholde dagens tilbud.

Søknadsfrist 1. februar for barn som har plass og ønsker endring i antall dager eller  andre dager i samme barnehage. 

Søknadsfrist 1. mars for nye barn og de som søker annen barnehage

Søknad på elektronisk skjema. Det skal fylles ut ett skjema pr. barn. Søknadsskjema finner dere her, og informasjon om barnehagene finner dere ved å gå inn på den enkelte barnehage i listen ovenfor.

Ved spørsmål ta kontakt med Bodil Fossen på tlf. 948 72 637 eller den enkelte barnehage. 

Ottbragden barnehage: tlf:. 976 05 714
Heggelund og Sandbu barnehage: tlf: 900 15 265  
Selsverket barnehage: tlf. 950 97 930
Heidal barnehage : tlf. 904 16 555
Sel barnehage: tlf. 414 99 606
Smurfen barnehage: tlf .960 11 091
Thoskogen barnehage: tlf.: 612 33070 – 974 15 626 
Slottet barnehage: tlf: 970 38 580 

Husk å benytte søknadsskjema for barnehageåret 2019/2020
 

Sandbu barnehage - Klikk for stort bilde