Søkjer gardbrukarar til klimaretta næringsutvikling

Energigården startar eit prosjekt der vinklinga er næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane på garden. Dei søkjer etter 12 aktive og initiativrike gardbrukarar, to frå kvar region i Oppland og frå heile spennet av produksjonsformer til å delta i prosjektet.

Les heile informasjonsskrivet, med lenke til påmelding (PDF, 244 kB)

Målet med prosjektet er å øke lønnsomheten på garden, samt redusere fossil energibruk og utslipp av klimagasser.

Med bruk av Energigårdens energi- og klimakalkulator blir det laga ein tiltaksplan for dei gardsbruka som deltek.

Kontakt

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef Vågå og Sel
Mobil 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.