Skredfarevurdering, tirsdag 4. juni

Sel kommune gjennomfører skredfarevurdering tirsdag 4.juni på dagtid. Befaringen vil hovedsakelig være knyttet til området Sygardsbakkene og tilliggende areal. I den forbindelse kan det være nødvendig at geolog passerer privat eiendom, hager m.m. Sel kommune ber om forståelse for at dette er nødvendig for å gjennomføre arbeidet.