Sel kommune med i utvikling av elektronisk løsning for smittesporing

Sel kommune var blant de første kommunene som fikk et større smitteutbrudd med covid 19. Kommunen etterlyste tidlig et system som både kan bidra til strukturert smittesporing og til oppfølging av innbyggere som ble satt i isolasjon og karantene. Et slikt system kan og ivareta verdifull informasjon og data, og systematisere dette slik at riktige tiltak kan iverksettes tidlig.

Vi er glad for at KS og FHI i samarbeid med flere andre aktører nå er i ferd med å utvikle et nasjonalt system, og setter pris på at Sel kommune har fått bidra med innspill basert på erfaringene vi har gjort oss så langt.

Nytt smittesporingssystem.

Kommunen vil takke DevOtta AS som har bistått kommunen med både å finne en løsning og i å utarbeidet en testbase, noe som gjør at vi kommer raskt i gang. Det settes ekstra stor pris på at DevOtta bistår kommunen vederlagsfritt, noe som er ekstra verdifullt nå som vi har hatt det så travelt med pandemi utfordringer.

Kommunene følger smitteutviklingen tett, og mange har meldt om behov for en elektronisk løsning for smittesporing. - Klikk for stort bilde Foto: Mostphotos