Sel kommune digitaliserer

Med bakgrunn i vedtatt Digitaliseringsstrategi for region Nord-Gudbrandsdal, har Sel kommune initiert et arbeid for å digitalisere kommunale tjenester. eSignering er et viktig ledd i å gi våre innbyggere et digitalt førstevalg!

Innbyggere som mottar avtaler fra kommunen, kan nå oppleve å få disse til sin elektroniske postkasse for signering med bankID. Sel kommune vil deretter motta signert avtale digitalt, direkte til vårt arkiv. Dersom innbygger har reservert seg mot elektronisk post, vil avtaler komme i posten som før.

Vi anbefaler alle våre innbyggere til å inngå avtale om digital postkasse. Du kan kostnadsfritt velge en digital postkasse hos e-Boks eller hos Digipost for brev fra det offentlige.