Revisjon av reguleringsplanene for Ny E6 i Sel kommune

Nye Veier har ansvaret for planlegging av E6 i Gudbrandsdalen fra Øyer til Otta. Nye Veier starter nå med revisjon av reguleringsplanene for strekningen Sjoa-Otta, samt reguleringsplan for strekningen Øyer-Frya i Øyer og Ringebu kommuner.

Formell varsling om planoppstart, i tråd med reglene i plan- og bygningsloven, er planlagt gjennomført vår/sommer 2021. Det vil da bli orientert om videre prosess og åpnet for å gi innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere, organisasjoner og myndigheter vil bli tilskrevet. Samtidig blir planleggingen allment kunngjort med annonsering.

Traseen i Sel kommune er regulert tidligere, men det er behov for en ny reguleringsplan.

Nye veier orienterte Sel kommunestyre den 15.02.2021 om prosjektet – her finner du presentasjonen som ble holdt i kommunestyret (PDF, 4 MB).

Kommentarer/innspill til planleggingen kan allerede nå legges inn som merknad på nettstedet https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/

E6 fra Øyer til Otta - Klikk for stort bilde