Renovering VA-ledninger Dahle – Otta

Sel Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om renovering av vann- og spillvannsledninger mellom pumpestasjon KP15 Dahle og Ola Dahls gate.  Ca. 450 m av strekket skal legges på nytt over jordet ved eksisterende gang- og sykkelveg mens ca. 400 m skal utføres som utblokking.

Informasjonsmøte avholdes torsdag den 07.12.2017 kl. 10.00. Oppmøte: Sel rådhus, Botten Hansens gt. 9, Otta

Befaringen avholdes torsdag den 07.12.2017 kl. 11.00. Oppmøte: nederst i Dahlevegen.

Frist for innlevering av tilbud: 19.01.2018

Kart renovering VA-ledninger Dahle-Otta - Klikk for stort bilde