Redusert kapasitet på tildelingskontoret

Tildelingskontoret har for tiden dessverre redusert kapasitet pga. sykefravær. Vi beklager ulempene det måtte medføre.

Kontakt

Tildelingskontoret
Mobil 414 21 528